Straatmeubilair en andere elementen

Straatmeubilair en overige elementen in de openbare ruimte

In de stad staat ook ander zogenaamd 'straatmeubilair'. Zo staan er in Almere ongeveer 22000 verkeersborden, 4000 prullenbakken, 3500 speeltoestellen, 3200 bankjes en 350 plantenbakken. Het ritme waarmee deze elementen worden vervangen verschilt heel sterk per element.

De grootte van de reststroom verschilt per jaar, maar over 2016 was dit als volgt: 

  • Prullenbakken 130 stuks;
  • RVV borden 390 stuks;
  • Flespalen 168 stuks;
  • Bank 5 stuks;
  • Erdipalen 30 stuks;
  • Bank planken 61 stuks.

Let op: in deze cijfers zijn stadscentrum, Almere Haven en Almere Poort niet opgenomen!

Contracten

De meeste lopende contracten van de gemeente voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn RAW-bestekken. In principe legt de gemeente standaard in deze RAW-bestekken het eigendom van de vrijkomende materialen bij de aannemer. Het terugdraaien van het eigendom van de vrijkomende bouwstoffen zal meer of minderwerk tot gevolg hebben. Hierbij moet rekening gehouden worden met de Wet milieubeheer. Deze bepaalt dat als de opdrachtgever zich wil ontdoen van bepaalde bouwstoffen, het juridische en economische eigendom van deze materialen overgedragen wordt aan de aannemer. Op grond van deze Wet milieubeheer kan alleen worden overgedragen aan de aannemer als deze bouwstoffen niet moeten worden afgegeven aan een op grond van de Wet vergunde inrichting. 

Gemeentelijk bezit

Het is goed om te beseffen dat de genoemde hoeveelheden slechts gaan over het gemeentelijk bezit. Elementen van Rijkswaterstaat of de Provincie zijn hier niet in opgenomen.