Openbare verlichting en verkeerslichten

Openbare verlichting en verkeerslichten

In Almere staan 45.000 openbare lichtpunten. Deze gebruiken gemiddeld <30watt (in NL is dit gemiddeld 60 watt). 15% van de lichtmasten is voorzien van LED armaturen, 65% is PLL (soort spaarlamp) a 24 watt. De gemiddelde levensduur van de PLL lampen is 6 jaar. De gemeente vervangt in de komende 10 jaar alle openbare verlichting en verkeerslichten door LED. In Almere zijn 120 kruisingen voorzien van meerdere verkeerslichten in eigendom van de gemeente.

Reststromen openbare verlichting en verkeerslichten

  • Diverse lampen jaarlijks ca. 8000 stuks worden afgevoerd via de WEE richtlijn naar een gecertificeerde verwerker.
  • Armaturen openbare verlichting jaarlijks ca. 3000 stuks: Vervallen aan de aannemer. Worden deels hergebruikt in onderhoud en reparaties. Armaturen worden gedemonteerd. Eventuele inkomsten van delen door verkoop aan handelaar zit verdisconteerd in de aanneemsom bij vervangingen. Restanten worden milieuvriendelijk afgevoerd.
  • Kabels openbare verlichting jaarlijks ca. 500m: Vervallen aan de aannemer. Stukken worden deels hergebruikt bij reparaties. Eventuele inkomsten van delen door verkoop aan handelaar zit verdisconteerd in de aanneemsom bij vervangingen. Restanten worden milieuvriendelijk afgevoerd. 
  • Stalen (schade) masten openbare verlichting jaarlijks ca. 150 stuks: De nog redelijk goede worden gebruikt door de gemeente voor tijdelijke verlichting tijdens bouwfase. Indien niet meer te hergebruiken wordt staal verkocht aan opkoper. 

Verkeerslichten

  • Verkeerslichten (armaturen) diversen jaarlijks ca. 100 stuks: Worden gedemonteerd (kunststof, aluminium, etc.) en milieu vriendelijk afgevoerd door aannemer. 
  • VRI kast met inhoud jaarlijks ca. 7 stuks: Worden gedemonteerd (gestript, stalen kast en elektronica) en milieu vriendelijk afgevoerd door aannemer. 
  • Stalen (schade) masten VRI ca. 20 stuks: Indien niet meer te hergebruiken wordt staal verkocht aan opkoper. 

Momenteel lopen de aanbestedingen openbare verlichting en verkeerslichten voor de komende 4 jaar

Het bestek voor openbare verlichting is een prestatiecontract. De aannemer kan/mag bij de prijsvorming rekening houden met inkomsten om tot een zo’n gunstig mogelijke aanbieding te komen. Veel leveranciers willen materialen terug om als grondstof te gebruiken. Hoe de aannemer dit heeft geregeld is nog onbekend.

Het bestek voor verkeerslichten is in procedure. Vrijkomende materialen vervallen in principe aan de aannemer tenzij de gemeente deze waarde toekent en zelf wil hergebruiken. Ook hier weten we nog niet hoe de aannemer hiermee omgaat. 

Het is goed om te beseffen dat de genoemde hoeveelheden slechts gaan over het gemeentelijk bezit. Installaties van Rijkswaterstaat of de Provincie zijn hier niet in opgenomen.