Algemeen

Algemene informatie reststromen Almere

TNO heeft voor Almere onderzoek gedaan naar de afvalstromen in de stad en de volumes. De centrale vraag was: welke afvalfracties hebben de grootste potentie om via een ander (nieuw) circulair productieproces een betere business case op te leveren voor de afvalverwerker?

Belangrijke indicatoren: Hoe groot is de afvalfractie? Wat zijn de verwerkingskosten van de afvalfractie? Welke materialen bevat een afvalfractie? Welke producten en productcomponenten bevat een afvalfractie? Welke materialen zijn het meest waardevol? Welke werkgelegenheid kan naar de regio worden getrokken? Op welk schaalniveau moet er worden ingezameld? Wie zijn de afnemers?

Conclusie
Transitie ondersteunen door te investeren in goede data-infrastructuur en het investeren in goede samenwerkingsverbanden. Experts betrekken voor het opzetten van een aantal cases. Voor de stedelijke reststromen zijn de grootste economische kansen te behalen met biomassa, bouwmaterialen en afvalwater.

Naar het TNO- onderzoek

Informatie over volumes en aantallen reststromen Almere 2016

Daarnaast zijn er per reststroom uit de openbare ruimte door de gemeente fact-sheets gemaakt. Deze worden nog aangevuld met relevante informatie over volumes en stromen. 

Naar de fact-sheets van de gemeente over reststromen uit de openbare ruimte van de stad.

Naar overzicht 2016 van volumes en aantallen reststromen openbare ruimte Almere