Van beton naar granulaat

Van beton naar granulaat

Gesloopt beton kan na bewerken (breken, zeven, reinigen) uitstekend worden hergebruikt als nieuw toeslagmateriaal voor beton (betonrecycling). Hergebruik van beton is belangrijk om onnodige afvalstromen te voorkomen en primaire grondstoffen zo veel mogelijk te sparen. Hergebruik van bouwmaterialen wordt in het kader van duurzaam bouwen gestimuleerd. 

Wat zijn de voordelen van het hergebruik van beton?
Hergebruik van beton in gestorte constructies en gebouwen heeft milieuvoordelen. Het gebruik van primaire grondstoffen wordt beperkt. Het grind in het beton kan geheel of gedeeltelijk door granulaat worden vervangen. De kringloop van het materiaal wordt volledig gesloten. Bij in het werk gestorte constructies blijft bouwafval tot een minimum beperkt. Restbeton gaat retour naar de betonmortelcentrale. Daar vindt verwerking tot weer bruikbare grondstoffen plaats.