De jury over de competitie Upcycle City

4 september 2017

De jury over de competitie Upcycle City

"De kracht van de stad zit hier. Denkers en doeners, mensen die willen aanpakken. Bij het smeden van dit college hebben we gezegd: er moet meer gedaan worden. Daarom heb ik innovatie in mijn portefeuille. Met de competitie Upcycle City en 3 miljoen euro uit het Fonds Verstedelijking Almere willen we ondernemers uitdagen om te komen met oplossingen voor stedelijk groot restafval zoals waterplanten, beton en asfalt, waarmee ook extra banen gecreëerd worden.” – wethouder René Peeters.

Tijdens het bekendmaken van de uitslag van de competitie Upcycle City in de schouwburg in Almere op 11 juli, was de ‘Yes we can’-sfeer voelbaar. De jury, bestaande uit juryvoorzitter en directeur EDBA Arthur Bouvy, Eric Frijters, Mari van Dreumel, Guido Braam en Ruud Koornstra werd die avond door laatstgenoemde vertegenwoordigd. De jury koos twee partijen uit. Koornstra: “Deze competitie is uniek in Nederland. We hadden niet heel veel inzendingen, maar ze waren wel krachtig. We waren onder de indruk van het lef. Dat je elkaar opzoekt, nieuwe verbanden legt met mensen die heel anders zijn.”

Innovatiekampioen
Koornstra is de eerste nationale energiecommissaris van Nederland. Hij pleitte voor ‘The Netherlands First’. “Almere was de eerste met een LED-lantaarnpaal. Nederland is wereldwijd innovatiekampioen. Er zitten heel veel universiteiten, innovatie- en kenniscentra op ons kleine stukje grond. We horen bij de rijkste landen van de wereld en we zijn ondernemers. Maar we staan onderaan de lijst van implementatie en duurzaamheid. Terwijl we ooit de uitvinders waren van de windmolens. Dus we moeten hergroeperen. Als we hier willen blijven leven, moeten we in beweging komen. Dat hebben we afgesproken in een VN-resolutie, het Klimaatakkoord en de Millenniumdoelen voor 2030. We moeten in actie komen, mobiliseren. We moeten de aarde en elkaar beschermen. Nederland loopt wereldwijd drie jaar voor op uitvindingen in communiceren met licht.”

Werkmier
Wat daarvoor nodig is? Koornstra: “Het hart op de goede plek, lef hebben en kijken naar de natuur, waar het wel goed loopt: efficiënt, met slimme systemen. Bent u een werkmier of bent u er voor de gezelligheid? Beide zijn goed, als u maar niet in de weg loopt. We hebben geen behoefte aan mensen met een mening. We hebben een doel, een plan en ervaring nodig. We hebben alle techniek in huis om in 2030 het paradijs op aarde te hebben. We zijn wereldkampioen watermanagement. Dat kunnen we ook zijn voor duurzaamheid.”

Duurzame bank
Als nummer 2 van de competitie koos de jury voor de combinatie VelopA en NPSP BV. Zij hebben een circulaire bank ontwikkeld uit riet-, gras- en/of waterplantenafval en kalk dat vrijkomt uit het ontharden van water, vermengd met een biohars. De grondstoffen kunnen voor 70% uit restromen van Almere en omgeving worden gewonnen. Het biocomposiet (Nabasco 8010) composiet van 80% duurzame bioharder, dat voor 100% weer te hergebruiken is. Het onderstel is van hoogwaardig roestvrij staal. De onderhouds- en vervangingskosten ‘per jaar per zitbeurt’ zijn lager dan die van conventionele buitenbanken. Bovendien hebben de banken een langere levensduur, zodat de hogere aanschafkosten kunnen worden terugverdiend. De eerste circulaire zitbanken zullen naar schatting volgend jaar (2018) in Almere geplaatst worden. 

Betoncentrale
De nummer 1 is De Vijfhoek in samenwerking met de Theo Pouw B.V., Millivison en Groen Gas Almere. Zij willen een duurzame betoncentrale ontwikkelen die grondstoffen recyclet vanuit de stad voor de stad. Zij zien nog veel meer kansen en synergiemogelijkheden. Voor de productie willen ze CO2, warmte en vezels hergebruiken. “We moeten het doen me wat we hebben. We kunnen deze verandering in gang zetten, mede dankzij de duw in de rug van de gemeente Almere.”

Koornstra drukt de gemeente op het hart: “Doe dit echt, doe dit vaker, praat erover. Ga staan voor je ondernemer, geef de ruimte om te experimenteren, ook als Den Haag er de we voor moet aanpassen.”
Wethouder René Peeters reageert: “Een van de meest vreemde woorden is wethouder, omdat we vaak proberen de wet op te rekken. De winnaars zijn goede voorbeelden van blue economy: zij zijn gekomen waar zij zijn door samenwerking. Wat mij betreft wordt dit nog regelmatig herhaald.”

Het college heeft op basis van het juryrapport op 19 september  opdracht gegeven om als eerste de onderhandelingen te starten met de Vijfhoek. In de overeenkomst staan afspraken over de cofinanciering van maximaal 3 miljoen euro verspreid over drie jaar uit het Fonds Verstedelijking Almere. De eis is dat de eigen investering driemaal zo groot is als het bedrag van de cofinanciering.