Waarom schrijft Almere deze competitie uit?

Waarom schrijft Almere deze competitie uit?

Het doel van de competitie was om economische bedrijvigheid te stimuleren en realisatie van innovatieve plannen mogelijk te maken gericht op het maken van producten met behulp van de reststromen van de stad.

Onze stad beschouwen wij als leverancier van grondstoffen. In de openbare ruimte is sprake van publieke reststromen zoals biomassa, asfalt en straatmeubilair. Voor het merendeel van deze reststromen kost het de gemeente geld (publieke middelen) om deze stromen af te voeren.

De stad is tevens een afnemer van producten, onder meer voor de inrichting van de openbare ruimte. De gemeente was op zoek naar een visie, concept en realisatieplan dat nieuwe zelfstandige economische activiteiten genereert door het maken van producten met behulp van deze reststromen. Zo kunnen nieuwe economie├źn ontstaan, waarbij de werkgelegenheid (betaalde banen ook voor laag opgeleiden en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt) wordt bevorderd.

Tot slot heeft het beter gebruik van grondstoffen een positief effect op de kosten en het beheer van de stad.