Planning

Planning

In juli 2017 zijn de winnaars van de competitie Upcycle City bekend gemaakt.

11 januari

Publicatie aanbestedingsdocumenten op Tenderned en lancering website www.upcycle-city.nl

18-01-2017

Informatiesessie 1: 9.30 - 11.00 uur Stadhuis Almere

02-02-2017

Informatiesessie 2: 15.30 - 17.00 uur Stadhuis Almere

15-02-2017

Uiterste datum voor het indienen van vragen voor de Nota van Inlichtingen

01-03-2017

Publiceren Nota van Inlichtingen op TenderNed

15-03-2017

Uiterste inschrijvingsdatum 1e ronde via TenderNed

12-04-2017

Bekendmaking beoordelingsresultaat van de inschrijvingen voor de 1ste ronde

03-05-2017

Uitnodigen van de 5 beste inschrijvers uit ronde 1 voor ronde 2

31-05-2017

Inleveren uitwerking voor ronde 2 via ConcernInkoop@almere.nl

12-06-2017 t/m 16- 6- 2017

Presentaties aan de jury

Begin juli 2017

Bekendmaking uitkomst winnaar competitie

Eind juli 2017

Start onderhandelingsgesprek(ken)