Juryleden

Ruud Koornstra

Ruud Koornstra is 15 jaar geleden gestart als activistisch ondernemer. Zijn onderneming Tendris stond aan de wieg van tal van disruptieve duurzame innovaties en bedrijven. Denk aan Oxxio, het eerste en snelst groeiende 100% groene stroombedrijf; Lemnis Lighting, de uitvinders van de hedendaagse led verlichting; The New Motion, Europees marktleider op het gebied van elektrisch vervoer; XXImo, effectieve duurzame mobiliteit en Tendris Solutions, ontwikkelaar duurzame technologieën. Binnen 20 jaar is het paradijs op aarde voor iedereen haalbaar, is zijn overtuiging. Vanuit die missie is hij actief in het bedrijfsleven, de media, het onderwijs, bij de overheid. Begin dit jaar heeft hij zijn activiteiten ondergebracht in Delta-9, een Stichting voor disruptieve operaties. Nu werkt hij als ondernemende activist.

Arthur Bouvy

Arthur Bouvy is directeur van de Economic Development Board Almere. De EDBA organiseert de samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen op de thema’s data-innovatie, health, circulaire economie en vrijetijdseconomie in Almere en de Metropoolregio Amsterdam. In zijn vorige functie als directeur Bedrijven van  Rabobank Almere is hij zeer betrokken geraakt bij het bedrijfsleven in Almere. Hij is mede-initiatiefnemer van het naar Almere halen van de Floriade, hetgeen een positieve impact kan hebben op het bedrijfsleven in Almere. 

Guido Braam

Director at Valley Creators, Co Founder Powered by Meaning, initiator NL circular hotspot. Dit is het tijdperk naar het nieuwe normaal. Elke dag op ondernemende wijze betekenisvol zijn voor de wereld om je heen. Dit tijdperk is onze droom, onze visie. Daar kom je niet alleen. Daarom opereren wij als een collectief dat voortdurend werkt aan nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen. Wij zijn een beweging waarbinnen iedereen de verantwoordelijkheid neemt om impact te realiseren. We zetten de versnelling in om ons gezamenlijke doel te bereiken. Door te ondernemen, lef te tonen, te delen en te verbinden. Samen naar een wereld van betekenis. Samen groeien naar het nieuwe normaal. Powered by Meaning.

Eric Frijters

Founding partner en principal bij STOF, Professor (Lector) toekomstige stedelijke regio's (FUR) bij de Nederlandse Academies van Bouwkunst. Hij heeft een achtergrond in de architectuur aan het Karlsruhe Institute of Technology, Filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en studeerde cum laude af aan de Technische Universiteit Eindhoven. Zijn onderzoek wordt gepubliceerd in verschillende boeken en diverse tijdschriften en Eric kreeg erkenning voor zijn werk met diverse prijzen (Prix de Rome, Iakov Chernikhov International Architecture Prize) als ontwerper, dat staat in het veld en experimenten met innovatieve architectuur, onderwijs en onderzoek in architectuur en stedenbouw. Vanaf juni 2013 leidt hij de onderzoeksgroep toekomstige stedelijke regio's gericht op gezonde verstedelijking, design thinking methodologie en de testresultaten voor productieve strategieën voor stedelijke metabolisme in studio's van Academies van Bouwkunst.

Mari van Dreumel

Mari van Dreumel is namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu betrokken bij de uitvoering van de plannen van Almere 2.0 en het Fonds Verstedelijking Almere. Samen met het Rijk en de Provincie voert Almere het programma Almere 2.0 uit. Hij houdt zich ook specifiek bezig met circulaire economie, Green Deals en Citydeals.