Beoordelingscriteria eerste ronde

Beoordelingscriteria eerste ronde

Als de inzending voldoet aan alle eisen (zie aanbestedingsdocument), zal de jury zich erover buigen. In de eerste ronde is de beoordeling door de jury anoniem. De jury zal in deze eerste ronde de voorstellen beoordelen op basis van de eisen zoals genoemd in het Programma van Eisen in het aanbestedingsdocument en de kwaliteit van de volgende punten: 

1. Een visie op waardecreatie door het hoogwaardig hergebruik van stedelijke reststromen die de positie van de gemeente Almere en de MRA kan versterken in het kader van circulaire economie;

2. Een doorkijk naar de concretisering hiervan in het projectplan op hoofdlijnen; 

3. De mate van invulling van de samenwerking van de partijen die het plan gaan realiseren ten behoeve van de impact op de stad Almere en de MRA;

4. Een passende financiĆ«le onderbouwing/haalbaarheid. 

De jury zal de plannen integraal beoordelen op basis van bovenstaande punten, onafhankelijk van de betreffende reststroom (biomassa, asfalt, beton, straatmeubilair). Uit de ingediende voorstellen kiest de jury maximaal vijf voorstellen die uitgenodigd worden om in de tweede ronde hun voorstel uit te diepen. 

De inzenders die niet doorgaan naar de tweede ronde ontvangen een gemotiveerde beslissing hiervoor.

De jury heeft een geheimhoudingsverklaring ondertekend en mag volgens de aanbestedingswet geen contact hebben met inschrijvers.