Jury

Juryleden

Inschrijvingen worden beoordeeld door een onafhankelijke, deskundige, vijfkoppige jury. De jury mag volgens de regels van de aanbestedingswet geen contact hebben met inschrijvers en alle juryleden hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Hier worden zij voorgesteld.

Lees meer

Eisen

Er is een aantal eisen gesteld waar de inschrijvingen aan moeten voldoen. Daarnaast zijn de beoordelingscriteria opgesteld voor ronde 1 en ronde 2. 

Lees meer

Beoordelingscriteria eerste ronde

In de eerste ronde vragen we geĆÆnteresseerden een visie op het creĆ«ren van waarde uit een reststroom uit de stad en een doorkijk naar het concrete projectplan, dat uiteindelijk in de tweede ronde opgesteld wordt. Deze eerste ronde verloopt volledig anoniem en digitaal via TenderNed. De jury selecteert hieruit de vijf beste voorstellen. 

Lees meer

Beoordelingscriteria tweede ronde

In de tweede ronde wordt de anonimiteit opgeheven. De indieners van de vijf beste voorstellen uit de eerste ronde worden uitgenodigd om een gedetailleerde uitwerking inclusief business case toe te sturen en het plan te presenteren aan de jury. De jury kiest hieruit het beste voorstel. Met de indieners van het beste voorstel gaat de gemeente onderhandelen met de betreffende inschrijver(s) over de cofinanciering en de wederzijdse inzet van uren en netwerk. Indien er, na onderhandeling, nog middelen beschikbaar zijn uit het FVA, wordt met de inschrijver(s) van het tweede beste voorstel onderhandeld en zo verder. 

Lees meer