Stad zonder afval

Stad zonder afval

Almere wil een stad zonder afval worden. Het doel is om in 2020 in Almere gemiddeld nog maar 50 kilo restafval per persoon per jaar over te houden. Op dit moment bestaat het restafval nog voor driekwart uit ander afval dat daar niet in thuishoort, zoals papier, plastic, glas en bioafval. Als we die grondstoffen uit ons afval gescheiden inleveren, kunnen deze hergebruikt worden en zijn er minder grondstoffen nodig voor nieuwe producten. Door beter afval te scheiden werken we dus samen aan een stad zonder afval!

Elk huishouden, groot of klein, produceert afval. Wij gooien allemaal groenteresten, oud papier, lege flessen en nog veel meer weg. Maar de meeste zaken die als afval worden weggegooid zijn grondstof, en kunnen hergebruikt worden als we ze gescheiden inzamelen en verwerken. Daarom voert Almere het motto: van afval naar grondstof! En vragen we de inwoners afval goed te scheiden.

Restafval
Als inwoners afval goed scheiden, levert dat vooral grondstoffen op en houden we nog maar een klein beetje restafval over. Restafval is alles wat niet valt onder de categorie glas, papier, plastic, blik, drankenkartons, textiel, klein chemisch afval (kca), bioafval, bruin- en witgoed, grofvuil, bouw- en sloopafval, grond, aarde en kringloopgoederen.

Lees meer