Citylab Stedelijke Grondstoffen

Citylab Stedelijke Grondstoffen

Het Floriadegebied (en het aanpalende bedrijventerrein De Steiger) zijn in de actieagenda van de MRA gekozen als één van de pilotgebieden voor de transitie naar een circulaire economie. Dit maakt Almere een logische plaats als experimenteerruimte voor circulaire initiatieven. 

Om koplopers van bedrijven innovatieruimte te geven om de circulaire economie verder te ontplooien is een experimenteerruimte met een gunstig vestigingsklimaat belangrijk. In samenwerking met de ministeries I&M en EZ wil Almere in het verlengde van de ingebruikname van het Upcycle Centrum in 2017 een vervolgmilieu opzetten in het gebied van de Steiger: een landelijke pilot Citylab stedelijke grondstoffen.