Almere 2.0 Energy on Upcycling

Almere 2.0 Programmaplannen, sleutelprojecten en Fonds Verstedelijking Almere

Almere is in veertig jaar uitgegroeid tot een stad waar nu meer dan 200.000 mensen wonen. Veel inwoners zijn tevreden met het Almere van vandaag. Zij zijn verknocht geraakt aan de ruimte, het vele groen, het omringende water en de meerkernenstructuur, zoals de ontwerpers dat ooit bedachten.

Groeiopgave
Aan Almere werd door het Rijk een aantal jaar geleden gevraagd om ruimte te bieden aan 60.000 nieuwe woningen. Die vraag om ruimte is de afgelopen jaren niet verminderd. Door de huidige crisis zal het hooguit wat langer duren voordat de vraag naar woningen zich gaat voordoen. De groei van Almere draagt bij aan de economische ontwikkeling van de Noordvleugel. Hoewel de aantallen indrukwekkend zijn, is de groei met name een kwalitatieve opgave.

In antwoord op de vraag van het Rijk stelde Almere in 2009 de Concept Rijksstructuurvisie op. Daarin zette Almere uiteen op welke wijze en op welke voorwaarden die groei zou kunnen plaatsvinden. Almere bouwt voort op wat de Founding Fathers in 1978 al hadden bedacht: een stad die bestaat uit meerdere kernen met elk een eigen identiteit, omgeven door een royale hoeveelheid water en groen.

Rijksstructuurvisie
Eind 2013 is de Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer gepresenteerd. Deze visie gaat uit van een organische manier van ontwikkelen. Dit betekent dat er geen vaststaand eindbeeld of vaste einddatum voor de ontwikkeling wordt vastgelegd, maar dat stap na stap naar het toekomstperspectief wordt toegewerkt. Rijk en regio zijn het eens geworden over wat er in de Noordvleugel de komende jaren nodig is aan woningen, natuur en bereikbaarheid.

Daarnaast is de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 (pdf, 642 Kb) ondertekend. Hiermee is de uitvoering van de verdere ontwikkeling en groei van Almere een feit. In de Uitvoeringsovereenkomst is ook het geld geregeld. Het Rijk draagt financieel bij om de groei van Almere mogelijk te maken. Een groot deel wordt besteed aan een betere bereikbaarheid van de stad via het spoor en de weg. Bij de groei van de stad horen ook nieuwe voorzieningen op het gebied van cultuur, sport, economie, groenblauw en duurzaamheid die samen met de mensen, gebouwen en wegen zorgen voor een sociale, leefbare, aantrekkelijke en gezonde stad. In het Fonds Verstedelijking Almere worden de bijdragen van het Rijk, provincie en gemeente samengevoegd, waaruit de groei bekostigd wordt.

Bekijk de filmpjes over de programmaplannen Almere 2.0 en het Fonds Verstedelijking Almere waarmee de competitie Upcycle City mogelijk is gemaakt.