Wat houdt de competitie in?

Wat houdt de competitie in?

Deze competitie ging om het kiezen van het beste plan (of de beste plannen) met bijhorende business case. Een plan dat gericht was op het maken van producten met behulp van de reststromen van de stad. We richtten ons op de reststromen die vrijkomen bij het onderhoud en beheer van de stad: biomassa, beton, asfalt, straatmeubilair (bijv. lantaarnpalen of bankjes).

Een deskundige jury beoordeelde de uitgewerkte projectplannen op een aantal criteria: visie en innovatie, samenwerking, implementatie en haalbaarheid, en impact. 

De prijs was dat de winnende inschrijver het recht kreeg om als eerste met de gemeente te onderhandelen over de realisatie van zijn voorstel, hetgeen bij een positief resultaat zal leiden tot het sluiten van een overeenkomst.

In totaal is er in 2017 € 1.000.000 aan publieke middelen beschikbaar gesteld vanuit het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) om het winnende voorstel (of voorstellen) te helpen realiseren. Het betreft cofinanciering met een ratio van 1:3. Dit betekent dat de inschrijver diende uit te gaan van een eigen inbreng minstens het drie dubbele van de gevraagde financiering. 

Eenzelfde bedrag van € 1.000.000 is opgenomen in het meerjarenprogramma voor het Fonds Verstedelijking Almere voor respectievelijk de jaren 2018 en 2019.