De achtergrond van deze competitie

De achtergrond van deze competitie

Almere is in 40 jaar gegroeid van een schets op de tekentafel tot een stad met 200.000 inwoners en wordt door rijk en regio uitgedaagd om op termijn te verdubbelen. Almere en Flevoland gaan die uitdaging aan onder de vlag van Growing Green Almere; stad van experimenten, een sociaal, economisch en ecologisch duurzame stad. De stad is hiermee een nieuwe fase ingegaan: Almere 2.0. 

Ook nu liggen er nog steeds schetsen op de tekentafel; Floriade in 2022, zelfbouw in Almere Poort, het land van initiatieven in Oosterwold en programma’s zoals Stad zonder afval en Energie Werkt! Dit keer, anders dan 40 jaar geleden, staan niet de ontwerpers en ingenieurs aan de tekentafel, maar zijn het vooral de inwoners, ondernemers en experts uit Almere zelf. In het coalitieakkoord 2014-2018 ‘De kracht van de stad’ wordt daar herhaaldelijk naar verwezen. Meer dan ooit leeft de wens om samen met de inwoners en ondernemers van Almere onze stad verder tot bloei te brengen. De Almere Principles 2008 ‘De mensen maken de stad ’dienen hierbij als vertrekpunt. 

Van consumeren naar produceren

Vragen die Almere het hoofd moet bieden zijn zeker niet uniek. Een groeiende wereldbevolking met een urbanisatiegraad, die in 2030 naar verwachting 60% is, maakt duidelijk dat de sleutel voor een noodzakelijke verandering in de stad ligt. Niet alleen een stad die enkel consumeert, maar juist één die ook produceert. Een stad met een gezonde lokale economie, die haar eigen energie en grondstoffen genereert.  

Nederland en de circulaire economie

Nederland is toe aan een nieuw handelingsperspectief. Meer grondstofzekerheid door hergebruik van grondstoffen en energievoorziening op basis van hernieuwbare bronnen. Waardebehoud in plaats van vernietiging dankzij onder andere herfabricage, reparatie en component hergebruik. Nieuwe banen en economische groei door nieuwe verdienmodellen waarbij producten meer profiteren van levensduurverlenging dan van het altijd maar stimuleren van de vervangingsvraag. 

Daarbij is een andere rol van de overheid nodig. Die rol verandert naar het faciliteren en aanjagen van innovaties en het zoeken naar en het aangaan van vormen van partnerschap.

Waar begint deze transitie richting de veelomvattende circulaire economie? Dat is de vraag die op dit moment iedereen stelt. De stad lijkt het meest geschikt voor een integrale aanpak die hierbij past. Almere en Flevoland bieden Nederland, en wellicht de rest van de wereld, een uitgelezen kans om in deze vroege fase van de circulaire economie te experimenteren. Want dat hoort bij de transitie: zaken uitproberen, soms falen, vaak met succes. Almere heeft de dynamiek en basishouding, die hoort bij het continu ontwerpen en verbeteren van de stad van morgen. Het is zonde om die ervaring en kennis te beperken tot de stadsgrenzen.

Onze droom is dat Nederland en andere delen in de wereld Almere benutten als Living Lab, een test gebied in termen van wet- en regelgeving, ondernemerschap en bewonersinitiatieven, waarin het geleerde kan worden omgezet in input voor anderen. Een testgebied op deze schaal is ongekend. De programmalijn Energy on Upcycling binnen Almere 2.0 biedt hiervoor de drager.