Competitie

Achtergrond van deze competitie

Een groeiende wereldbevolking met een urbanisatiegraad, die in 2030 naar verwachting 60% is, maakt duidelijk dat de sleutel voor een noodzakelijke verandering in de stad ligt. Een stad consumeert niet alleen, maar produceert ook haar eigen energie en grondstoffen. Almere wil een proeftuin zijn, waar slimme oplossingen voor de steden van morgen worden getest en geïmplementeerd. En de kennis willen we delen. Op weg naar en op de Floriade.

Lees meer

Waarom schrijft Almere deze competitie uit?

Het doel van de competitie is om economische bedrijvigheid te stimuleren en realisatie van innovatieve plannen mogelijk te maken gericht op het maken van producten met behulp van de reststromen van de stad.

Lees meer

Wat houdt de competitie in?

Deze competitie gaat om het kiezen van het beste plan met bijhorende business case. Een plan dat gericht is op het maken van producten met behulp van de reststromen van de stad. We richten ons op de reststromen die vrijkomen bij het onderhoud en beheer van de stad: biomassa, asfalt, beton en straatmeubilair.

Lees meer

Planning

Hier staan alle belangrijke data voor deze aanbestedingsprocedure. De informatiebijeenkomsten, publicatie van Nota van Inlichtingen, uiterste datum van indienen inschrijvingen en de jurybeoordelingen. 

Lees meer

Jury

waterfontein

Inschrijvingen worden beoordeeld door een onafhankelijke, deskundige, vijfkoppige jury.

Lees meer

Aanbestedingsdocumenten

Deze website heeft een algemeen informatief doel. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. In de aanbestedingsdocumenten die op Tenderned.nl zijn gepubliceerd staat alle informatie over de aanbesteding (competitie). 

Naar Tenderned