Upcycle Centrum

Méér dan een recyclingperron

Almere doet aan upcyclen. Dit betekent dat we verspilling tegengaan door materialen te hergebruiken en weer waardevol te maken. Het Upcyclecentrum is de plek in Almere Haven waar men kan zien hoe we dat samen kunnen doen. Op het overdekte recyclingperron wordt het afval ingezameld. Er zijn drie ondernemers die zelf van oude materialen weer nieuwe producten maken. Daarnaast kan elke bezoeker een kijkje nemen in het belevingscentrum: daar wordt upcyclen zichtbaar gemaakt: wat is het, wat is er voor nodig en hoe kunnen we dat doen?

Duurzaam gebouw

Het centrum zelf is gebouwd en ingericht met hergebruikte en zelf ingezamelde materialen. Het is volledig uit elkaar te halen en elders op te bouwen als dat nodig is. Veel beton en staal komt uit de oude voertuigenhal en de oude milieustraat in Haven van gemeente Almere. Tegels, sanitair en grote deuren komen uit de oude sporthal en het zwembad in Almere Haven. Het gebouw verzorgt zijn eigen energie door zonnepanelen op het dak, er is geen gasaansluiting  en regenwater wordt opgevangen en gebruikt om het toilet door te spoelen. 

Het Upcyclecentrum draagt bij aan de circulaire economie waarin grondstoffen zo optimaal mogelijk worden hergebruikt. Ook levert het Upcyclecentrum een positieve bijdrage aan de opgave om van Almere een afvalloze en energieneutrale stad te willen maken.