Grondstoffen Collectief Almere i.o.

Grondstoffen Coöperatie Almere i.o.

De gemeente Almere en de Economic Develoment Board Almere zijn de initiatiefnemers van de verwaarding van de gemeentelijke reststromen uit het beheer van de openbare ruimte. Cruciaal daarin is samenwerking met onderwijs, kennisinstellingen en ondernemers. Deze samenwerking wordt concreet gemaakt onder de naam Grondstoffen Cooperatie Almere i.o., de werknaam van dit initiatief. Door meerdere (delen van) reststromen te combineren ontstaan veel verschillende soorten grondstoffen, waardoor ook meer toepassingen in producten mogelijk worden en een breder scala aan bedrijvigheid en werkgelegenheid kan worden gerealiseerd. De aanpak is daarbij projectmatig, met als einddoel van een project de ontwikkeling van een goed te vermarkten product. 

Het GCA is een open innovatieplatform waar bedrijven gezamenlijk zoeken naar innovatieve oplossingen voor het creëren van waarde uit reststromen. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich ook aansluiten bij de Grondstoffen Cooperatie Almere.