Nieuws

7 juni 2018

MRA start competitie circulair en digitaal

Ben je een partij met innovatieve digitale oplossingen die bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie? Schrijf dan in op de competitie digitaal en circulair! De stad Amsterdam nodigt je – namens de gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) – uit om mee te doen aan de competitie digitaal en circulair. In totaal is er € 750.000, - aan publieke middelen beschikbaar. Het doel van deze competitie is om de markt te stimuleren een digitale toepassing te ontwerpen waarmee de implementatie van slimme oplossingen kan worden gefaciliteerd, versneld en opgeschaald (in verschillende sectoren, startend binnen de MRA, daarna erbuiten), om zodoende producten, onderdelen, materialen en grondstoffen zowel blijvend als zo...

4 september 2017

De jury over de competitie Upcycle City

"De kracht van de stad zit hier. Denkers en doeners, mensen die willen aanpakken. Bij het smeden van dit college hebben we gezegd: er moet meer gedaan worden. Daarom heb ik innovatie in mijn portefeuille. Met de competitie Upcycle City en 3 miljoen euro uit het Fonds Verstedelijking Almere willen we ondernemers uitdagen om te komen met oplossingen voor stedelijk groot restafval zoals waterplanten, beton en asfalt, waarmee ook extra banen gecreëerd worden.” – wethouder René Peeters. Tijdens het bekendmaken van de uitslag van de competitie Upcycle City in de schouwburg in Almere op 11 juli, was de ‘Yes we can’-sfeer voelbaar. De jury, bestaande uit juryvoorzitter en directeur EDBA Arthur Bouvy, Eric Frijters, Mari van Dreumel, Guido...