Wat houdt de competitie in?

Wat houdt de competitie in?

Deze competitie gaat om het kiezen van het beste plan (of de beste plannen) met bijhorende business case. Een plan dat gericht is op het maken van producten met behulp van de reststromen van de stad. We richten ons op de reststromen die vrijkomen bij het onderhoud en beheer van de stad: biomassa, beton, asfalt, straatmeubilair (bijv. lantaarnpalen of bankjes).

Een deskundige jury beoordeelt de uitgewerkte projectplannen op een aantal criteria: visie en innovatie, samenwerking, implementatie en haalbaarheid, en impact. 

De prijs is dat de winnende inschrijver het recht krijgt om als eerste met de gemeente te onderhandelen over de realisatie van zijn voorstel, hetgeen bij een positief resultaat zal leiden tot het sluiten van een overeenkomst.

In totaal is er in 2017 € 1.000.000 aan publieke middelen beschikbaar vanuit het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) om het winnende voorstel (of voorstellen) te helpen realiseren. Het betreft cofinanciering met een ratio van 1:3. Dit betekent dat de inschrijver dient uit te gaan van een eigen inbreng minstens het drie dubbele van de gevraagde financiering. 

Eenzelfde bedrag van € 1.000.000 is opgenomen in het meerjarenprogramma voor het Fonds Verstedelijking Almere voor respectievelijk de jaren 2018 en 2019. Een definitief besluit over de inzet van deze middelen voor cofinanciering in 2018 en 2019 volgt respectievelijk in najaar van 2017 en 2018.