Upcycle Centrum

Upcycle Centrum

De gemeente Almere bouwt in 2017 in Almere Haven een nieuw Upcyclecentrum grenzend aan het Floriade, de Wereld Tuinbouwtentoonstelling in 2022. Het nieuwe Upcyclecentrum draagt bij aan de circulaire economie waarin grondstoffen zo optimaal mogelijk worden hergebruikt. Ook levert het Upcyclecentrum een positieve bijdrage aan de opgave om in 2020 van Almere een afvalloze en energieneutrale stad te willen maken. 

Het centrum lijkt op een winkelcentrum waar je je afval brengt en vervolgens producten kunt verkrijgen die uit het afval ontworpen en gemaakt zijn. Oude of afgedankte goederen krijgen hierdoor weer een economische waarde. Een waarde die soms zelfs hoger kan liggen dan de oorspronkelijke waarde. 

De bouw van het Upcyclecentrum begint het eerste kwartaal van 2017.